Baszko_jako_autor_Kroniki_wielkopolskiej

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (lub Boguchwała) inaczej KRONIKA WIELKOPOLSKA

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (lub Boguphali/Boguchwała) z łacińskim tytułem: Chronica Poloniae maioris  Współcześnie nazwana – KRONIKA WIELKOPOLSKA  obejmuje dzieje Lechii/Polski do roku 1272 lub 1274.

Natomiast zbór kilkunastu źródeł pisanych (w zależności od wersji 10 lub 14) na którego czele, jako rozdział pierwszy widniej kronika KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW (KRONIKA WIELKOPOLSKA) jest znany jako WIELKA KRONIKA z łacińskim tytułem Chronica magna i obejmuje dzieje do 1384r.

Oryginalny tytuł KRONIKI WIELKOPOLSKIEJ z  łacińskiego brzmi: Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum.

 

Autor przypomina pochodzenie określenia Lechici. Za pierwszego króla Lechitów autor uznał Kraka. Jego rządy datował na czasy króla Assuera, czyli Kserksesa I z Księgi Ezdrasza. W ten sposób początki państwa polskiego sięgnęły V wieku przed Chrystusem. Datowanie to jest oparte prawdopodobnie na wiedzy zaczerpniętej z pracy Piotra Comestora zwanej Historia Scholastica. Na jej podstawie autor próbował zsynchronizować dzieje biblijne z dziejami starożytnych Grecji i Rzymu a następnie połączyć je z dziejami Polski. Dlatego na jedną epokę datował panowanie Kserksesa, ataki Gallów na Rzym oraz rządy Kraka

 

Mój Komentarz:

Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum – współcześnie i po polsku powinno brzmieć: „Kronika długich dziejów wielkich Polaków i Lechitów” – jakoś nie wiedzę w tytule odniesienia do Wielkopolski a tłumaczenie że tam powstawały rękopisy jest moim zdaniem niewystarczające by tak diametralnie zmieniać tytuł kroniki.

Usuwanie słowa Lechici traktuję jako zamazywanie dawnych dziejów!

Autor powołuje się tylko na historie pisaną i odnosi się rzetelnie do źródeł dlatego również jest uważany za jedną z ważniejszych pozycji dziejopisarskich.

 

Źródła:

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (books.google)

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (www)

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (txt)   pobierz plik TXT  PDF

 

Jedna myśl na temat “KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW napisana przez Godzisława Baszko (lub Boguchwała) inaczej KRONIKA WIELKOPOLSKA

Możliwość komentowania jest wyłączona.