wiki_trzy_rozbiory_Polski

Dzieje Polski/Lechii – propaganda z czasów rozbiorowych

Do czasów rozbiorów naszego kraju w latach 1772/1793/1795 każdy mieszkaniec, który zajmował się dziejami wiedział, że nasze państwo wywodzi się wprost z Lechii. Była to wiedza tak powszechna, jak dziś to, że Maria Currie-Skłodowska jest kobietą…

Co się zatem stało z dziejami Lechii? 

Rozbiory:

Ano nasi sąsiedzi w postaci Austrii, Prus i Rosji, nie dokonaliby rozbiorów tak łatwo, gdyby nie pełne wsparcie Stolicy Piotrowej!  Niestety taka jest prawda.

Należy tu jednak zaznaczyć, że o ile wiara, krzewiona wśród ludzi, przez szeregowych kapłanów, często niesie zwykłym ludziom otuchę i ukojenie o tyle aparat polityczny Rzymu działa z pełną bezwzględnością. Nadrzędnym celem państwa kościelnego, jakim obecnie jest Watykan, jest ciągłe umacnianie polityczne jak i ekonomiczne. Myli się ten, kto myśli, że celem jest zbawienie stada owieczek, zdecydowanie bardziej wygląda to na golenie baranów…

Ówczesny papież  Klemens XIV na oficjalne wątpliwości dworu wiedeńskiego, co do moralnych podstaw dokonania rozbioru, odpowiedział cyt

„w imieniu nieba i ziemi, że inwazja i rozbiór były nie tylko właściwe politycznie, ale i w interesie religii; że w Polsce Moskale mnożą się niebywale; że wprowadzają tam po kryjomu religię schizmatycką; i że dla duchowego dobra Kościoła było konieczne, ażeby dwór wiedeński rozciągnął swe panowanie możliwie daleko”

Zatem rozbiory dokonały się przede wszystkim przez Prusy i tylko dzięki politycznemu wsparciu Rzymu! 

Rosja była wtedy rządzona przez Carycę Katarzynę pochodzenia Pruskiego a Austria, choć odgrywała polityczny teatr odnoszący się do moralności, chętnie się przyłączyła do rozbiorów!

Można by jeszcze pisać o konfederacji barskiej z 1768 która to przyczyniła się bezpośrednio przed rozbiorami do wykrwawienia i politycznego osłabienia Polski (a której podłoże polityczne również wywodzi się od Klemensa XIII i była kontynuowana przez Klemensa XIV aż do feralnego 1772). Wydarzenia te uniemożliwiły Polsce obronę przed I rozbiorem. – Każdy, kto bedzie chciał, sam doczyta szczegółów i zapewniam, że katolikom włos się zjeży a co bardziej otwarci zaczną najpierw sobie a potem otoczeniu zadawać coraz trudniejsze pytania, bo prawda jest taka, że to właśnie Kościół spowodował nasze osłabienie i czynnie przyczynił się do rozbiorów! (ja to tylko sygnalizuje a nie rozwijam bo to jest portal poświęcony Lechii)

Edukacja:

Zatem wiemy już, że w 1772 cztery państwa była zamieszane w dokonanie I rozbioru. Trzeba wiedzieć, że w roku kolejnym (1773) powstała Komisja Edukacji Narodowej, która to była oparta o Jezuitów. Zatem po pierwszych rozbiorach to właśnie kościół miał całkowity wpływ na rodzącą się powszechną edukację. W latach późniejszych, był to już element indoktrynacji ludzi, przejmowany i realizowany z osobna przez Prusy Rosję i Austrię. Wszyscy znamy opowieści o germanizacji, rusyfikacji…

Ten feralny okres rozbiorów Polski, jest czasem umacniania się Prus, powstawania nowego państwa niemieckiego oraz coraz większego wpływu Prus/Niemiec na politykę, gospodarkę i nauki na naszym kontynencie. To właśnie w tym okresie powstała teoria „wędrówki ludów”. Teoria ta, jest obecna w powszechnym obiegu do dziś, choć badania genetyczne całkowicie ją  wykluczyły. Wspomniana „wędrówka ludów” miała być dla najeźcy taką cumą historyczną, wytłumaczeniem zaborów i ogólnej ekspansji na wschód.

Otóż wyimaginowana „wędrówka ludów” jest politycznym majstersztykiem! – Mianowicie:

 • całkowicie rozgrzesza i usprawiedliwia ekspansję na wschód państwa niemieckiego
 • całkowicie grzebie przedchrześcijańskie dzieje Polski czyli Lechii zamieniając je w bajeczne opowiastki słowiańskich kronikarzy piszących SF.
 • rozpoczęto oficjalną historię Polski od okresu Mieszka I z pominięciem kilku tysięcy lat dziejów naszych pradziadków – co jest bardzo na rękę Kościołowi i było na rękę rozbiorcom Polski
 • historię europejczyków w tym pra-słowian dziwnie ponazwano, aby tylko zagmatwać i ukryć ich ciągłość historyczną.
  • kultury naddunajskie
  • kultura pucharów lejkowatych
  • kultura amfor kulistych
  • kultury ceramiki dołkowo-grzebykowej
  • kultury z ceramiką sznurową
  • kultury pucharów dzwonowatych

Sama „wędrówka ludów” oczywiście nie „załatwia” wszystkich historycznych faktów, więc Niemcy przypisali sobie niektóre plemiona Słowiańskie, udowadniając, że to praprzodkowie Niemiec – na nasze szczęście współczesna genetyka te naginane opowiastki, (wymyślone w XIXw.) wyklucza i kończy ich krótki żywot.

 

Mój komentarz:

Nasza Polska i Słowiańska tożsamość, jest systematycznie niszczona. Polaków okradziono z ok 2800 lat dziejów Lechii, niszczy się polski język (postępująca anglicyzacja), naszą silną ostoją pozostała tylko kultura. Ale sama kultura to za mało abyśmy przetrwali jako silny naród.

Jeden ze współczesnych nam polityków powiedział:

„Tożsamość jest budowana na kulturze, języku i historii”

Zgadzam się z tym zdaniem i dlatego chcę pomóc w odkłamywaniu dziejów Lechii.

Najdłuższą tradycję w przekłamywaniu, przekręcaniu faktów ma kościół katolicki (ponad 1000 lat!), jednak od czasów zaborów, dodatkowo ten proces przejęły i znacznie usprawniły Prusy/Niemcy. Działały one wspólnie z pozostałymi rozbiorcami oraz kościołem, kontynuując powolnej acz przemyślanej modyfikacji i przekręcania poszczególnych faktów i ich interpretacji (ziarnko do ziarnka…). Proces ten z różnymi nasileniami, sterowany jest przez różne środowiska, trwa niestety do dnia dzisiejszego. Jednak od czasu pojawienia się Internetu został gwałtownie zahamowany. Tylko wzrost naszej świadomości i wiedzy może tą sytuację jednak odwrócić.

Myślę, żę nadszedł najwyższy czas na przebudzenie wszystkich Polaków!