Kronika Polski Wincenty Kadłubek

Kronika Polski, Wincenty Kadłubek

Kronika Polski Wincenty Kadłubek – łac.  Magistri Vincentii episcopi cracoviensis Chronica Polonorum, aive Originale regum et principium Poloniae, quae e codice vetustissimo Eugeniano Bibliothecae Caesareae Vindobonensis accuratissime rescripta praevia de ipso codice dissertatione edidit Alexander ex comitibus Przezdziecki: Interpretatione polonica addita, opera A.J.-M.S.

Google tłumaczy to na:

Mistrz Wincenty, biskup krakowski, Polski Chronica, sive, a początkiem oryginału królów Polski, która jest odpowiedzią z poprzedniego kodeksu najstarszej Eugeniano codice Bibliothecae z Cezarei Vindobonensis dokładnością towarzyszy Rozprawa edidit Aleksander Przeździecki: Interpretacja Oprócz polskiego, dzieło A.J.-M.S.


 

Kronika dziejów Polski, obejmująca od czasów pradawnych po rok 1202.
Została spisana przez Wincentego Kadłubka na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego.

Dzieło liczące cztery księgi, zostało napisane po łacinie i obok Kroniki Galla Anonima stanowi główne źródło historii tamtego okresu.
Oficjalnie, historycy uważają je za niezbyt wiarygodne, ponieważ wątki dziejów Polski (Lechii) przeplatają się z dziejami Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Grakchów itp. Aby umniejszyć znaczenie tej kroniki, oficjalnie podaje się że autor „wpisał bajki” w celu osiągnięcia efektów estetycznych lub moralnych i że autor swobodnie przeinacza fakty.

Wikipedia podaje, że Wincenty Kadłubek rozpoczął swą pracę pisarską najprawdopodobniej w 1190 roku i trwała ona jeszcze z pewnością w 1205 roku (w IV księdze można znaleźć informacje dotyczące bitwy pod Zawichostem, która rozegrała się 19 czerwca 1205 roku), a została przerwana w 1208 roku, kiedy Kadłubek objął godność biskupa krakowskiego.


 

Mój Komentarz:
Ano dzisiejsze fakty są miażdżące dla oficjalnego nurtu historycznego.

  • Ówcześni kronikarze nie tylko polscy pisali o wspaniałej przeszłości Polski/Lechii
  • Nasi sąsiedzi (np Niemcy, Frankowie, Rzymianie itd) nie mieli w swoim interesie wychwalania bujnej historii Lechii (a czynili to w swoich kronikach!)
  • Gdyby to faktycznie były tylko wymysły Kadłubka to z całą pewnością by tego nie powielali.

 

Poniżej linki do wydań z różnych okresów:

Vincentius Kadlubek Historia_polonica_1612_(łacina)

Mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, biskupa krakowskiego, Kronika polska, przeł. A. Józefczyk i M. Studziński, Kraków 1862 przy edycji A. Przeździeckiego

Magistri Vincentii Episcopi Cracoviensis Chronica Polonorum, sive, Originale regum et principum Poloniae- quae e Codice Vetustissimo Eugeniano Bibliothecae Caesareae Vindobonesis accuratissime rescripta praevia de ipso Codice dissertatione (1895 PL)

Historia Polski Wincentego Kadłubka (współczesna www PL)

Historia Polski Wincentego Kadłubka (współczesna PL pdf)

 

 

 

Jedna myśl na temat “Kronika Polski, Wincenty Kadłubek

Dodaj komentarz